Integritetspolicy

CONCORD Sverige ansvarar för personuppgifter såsom namn och e-postadress som du lämnar till oss när du skriver under uppropet ”Rädda biståndet”.

Ändamålet med behandlingen av personuppgifterna är att CONCORD Sverige ska kunna administrera och skicka information rörande uppropet. Den organisation bland initiativtagarna som har förvärvat din underskrift kan komma att använda dina personuppgifter för att marknadsföra andra icke-kommersiella projekt. Den lagliga grunden för behandlingen är ditt samtycke.

Dina personuppgifter sparas så länge uppropet fortlöper förutsatt att du inte begär radering innan dess. När du avregistrerar dig tar CONCORD Sverige bort dina personuppgifter. Du avregistrerar dig genom att använda länken i slutet av våra utskick alternativt genom att höra av dig till info (a) concord.se.
CONCORD Sverige använder det tekniska verktyget Action Network  för att administrera uppropet och skicka ut informationsutskick. Vid överlämning av uppropet till politikerna kommer ditt för- och efternamn finnas med. I övrigt lämnas dina uppgifter inte ut, utan ditt godkännande, med undantag för att tillmötesgå tillämplig lag, juridisk process eller tvingande begäran av myndighet.

Du har rätt att få information om de personuppgifter som finns registrerade om dig hos CONCORD Sverige genom att begära registerutdrag över de personuppgifter som finns registrerade hos oss. Om personuppgifterna är felaktiga, ofullständiga eller inte längre aktuella kan du begära att uppgifterna ska rättas eller tas bort. Ansökan om registerutdrag eller begäran om rättelse görs skriftligen till info (a) concord.se.

Du har möjlighet att när som helst skriftligen meddela oss att du inte vill att dina personuppgifter ska användas för marknadsföringsändamål.

Du har också möjlighet att lämna klagomål avseende CONCORD Sveriges personuppgiftsbehandling till Integritetsskyddsmyndigheten.

Initiativtagare till uppropet: