Rädda biståndet!

Sveriges stöd till utsatta människor i världen hotas av stora nedskärningar. Samtidigt är vi i en kris av sällan skådat slag med ökande hunger och fattigdom, mindre demokrati och jämställdhet och en akut klimatkris.

Vi accepterar inte att Sverige vänder världen ryggen när biståndet behövs mer än någonsin.

Inför valet ville vi ha ett löfte från våra politiker att ge minst 1% av bruttonationalinkomsten (BNI) i bistånd till människor som lever i fattigdom och förtryck.

Uppropet är avslutat och sammanlagt skrev 20 431 personer under namninsamlingen.

Vi tackar för det stora engagemanget! Nu lämnar vi över namnunderskrifterna till samtliga riksdags-ledamöter.

Sveriges bistånd behövs mer än någonsin

Vi står inför enorma utmaningar. Pandemin har lett till ökad hunger och fattigdom och tagit jämställdheten bakåt flera decennier. Klimatkrisen påverkar människors vardag i detta nu och antalet konflikter ökar. Demokratin och människors rättigheter är starkt hotade på flera platser i världen.

Världens utmaningar känner inga gränser och inget enskilt land kan bygga en trygg framtid i en ojämlik värld med utbredd fattigdom. Problemen vi står inför kan bara tacklas tillsammans. Rika länder har ett särskilt ansvar att bidra. Därför ger Sverige sedan flera decennier tillbaka en procent av vår bruttonationalinkomst (BNI) i bistånd. Det är ett stöd som är erkänt effektivt och som är avgörande för miljontals människor. Det kan innebära skillnaden mellan liv och död, utbildning och fattigdom, frihet och våld.
Det finns partier i Sveriges riksdag som vill ta tillbaka vårt löfte till världen. Regeringen har i vårbudgeten redan skurit ner på biståndet med närmare en femtedel. Andra partier går till val på att skära ner ännu mer och alltså ta pengar från de som har allra minst.

Sådana sänkningar får katastrofala följder, som att 760 000 människor som hungrar inte får mat, 2 miljoner barn inte kan gå till skolan och 2 miljoner människor inte får tillgång till rent vatten.

Våra politiker behöver veta att vi är många som inte accepterar att Sverige sviker dessa människor.

Sverige ska inte vara ett land som vänder världen ryggen.

Sveriges bistånd behövs mer än någonsin.

Besök en valstuga!

Låt politikerna veta att du som väljare bryr dig om internationella rättvisefrågor!

Hur vill partierna att Sverige ska stå upp för klimaträttvisa, jämställdhet, demokrati och fattigdomsbekämpning, och hur ser de på biståndet och dess finansiering?

Valstugepaketet innehåller bakgrund och myter om biståndet, samt förslag på frågor du kan ta med dig och ställa till dina politiker i valstugorna där du bor. Eller spara frågorna tills det kommer politiker och knackar på i ditt område!
Till valstugepaketet

Om uppropet

Vi är många som är oroliga, väldigt oroliga. Behoven i världen växer lavinartat och biståndet behövs mer än någonsin. Ändå går flera partier till val på att skära avsevärt i Sveriges bistånd till de som lever i störst fattigdom och utsatthet. Årtionden av framsteg riskerar att gå förlorade och liv sätts på spel. Det vägrar vi acceptera!

Därför har närmare 60 organisationer tagit initiativ till ett upprop för att rädda biståndet. Syftet är att samla många, många tusen namnunderskrifter och visa våra politiker att det finns en stark opinion för ett Sverige som tar ansvar och visar solidaritet med de i störst utsatthet. Efter valet den 11 september kommer samtliga namnunderskrifter att lämnas över till de valda riksdagsledamöterna.

Uppropet samordnas av plattformen CONCORD Sverige som arbetar för en rättvis och hållbar värld.

Kampanjperioden är avslutad och vi tackar för det stora engagemanget.

Initiativtagare till uppropet: